Державне та регіональне замовлення

Фаховий молодший бакалавр на базі 9 класу (Додатковий набір)

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста

Фаховий молодший бакалавр на базі 11 класу (ПЗСО)

Фаховий молодший бакалавр на базі 9 класу (БЗСО)

Денна форма навчання

Регіональне зам.
Ліцензійний обсяг