Інформація ВФКМД відповідно до чинного законодавства

Склад керівних органів :

Інформація про вакантні посади ЗВО та проведення конкурсу

Мовою викладання у коледжі є державна мова відповідно до статті 7 Закону України «Про освіту».