Інтелектуальна власність

Захист права інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність – це результати інтелектуальної, творчої діяльності індивідууму у різноманітних сферах людської діяльності, права на які охороняються законом, зокрема, Цивільним Кодексом України, Законами України: «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на сорти рослин».

Розрізняють наступні види інтелектуальної власності:

  • об’єкти авторського права та суміжних прав (наприклад, літературні, художні та наукові твори);
  • об’єкти промислової власності (наприклад, винаходи, експериментальні зразки, торгові знаки);
  • інші об’єкти інтелектуальної власності (наприклад, сорти рослин, породи тварин, наукові відкриття, комерційна таємниця).

Право інтелектуальної власності – це система правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері створення, використання, охорони та захисту результатів інтелектуальної, творчої діяльності. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом

До об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори та їх виконання; комп’ютерні програми та бази даних; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці тощо.

За порушення прав інтелектуальної власності Українським законодавством передбачені такі види відповідальності:

Кримінальна відповідальність

Відповідно до ст. 176 КК України, до кримінальної відповідальності притягаються особи, винні в такому порушенні авторського права і суміжних прав, як незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.
Стаття 177 КК України визнає кримінально караним порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.

Адміністративна відповідальність

Щодо адміністративно-правового захисту права інтелектуальної власності, то ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення визнає адміністративно караним таке порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, як незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом.

Цивільно-правова відповідальність

Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності, насамперед, може бути здійснено судом. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності. Цивільно-правова (книга четверта Цивільного Кодексу України)

Відповідно до судової реформи, 29 вересня 2017 року у судовій системі України був створений Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який розглядає:

спори щодо прав на об’єкти інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, торгівельну марку, промисловий зразок та ін.),

спори про облік і реєстрацію прав інтелектуальної власності;

спори про визнання торгівельної марки, знаку тощо;

спори щодо прав автора та суміжних прав, патентування;

спори в сфері недобросовісної конкуренції та інше.

Громадянин, на свій розсуд, може звернутися щодо захисту свого порушеного права не тільки до суду, а й до відповідного державного органу управління або громадської організації. Він може звернутися до вищої організації відповідача, до творчої спілки, до якої входить відповідач, до антимонопольного органу. Такі спори частіше розв’язуються в адміністративному порядку (Кодекс адміністративного судочинства України).

У разі виникнення додаткових питань, звертайтесь до Вижницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Вижниця, вул. Українська, буд.100Б, тел. (0230)-23158 та Путильського бюро правової допомоги за адресою: смт. Путила, вул. Українська, 178, тел (0238) 2-13-33.

Єдиний всеукраїнський телефонний номер 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів).