Міжнародний день боротьби з корупцією

В Міжнародний день боротьби з корупцією в Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка проведено антикорупційний урок з метою протидії цьому негативному суспільному явищу. Відбулися бесіди, дискусії, інтерактивні лекції, обговорення. Під час заняття обговорювалися основні положення антикорупційного законодавства. Студенти отримали методичні рекомендації із запобігання та виявлення корупції, а також ознайомилися з міжнародним досвідом у сфері протидії цьому явищу. Дирекція коледжу (директор Р.М. Гаврилюк, заступник директора В.Ю. Фижделюк) постійно проводять бесіди з викладачами та студентами щодо дотримання вимог академічної доброчесності.

Досить цікаво і креативно до висвітлення теми підійшли студенти, які за допомогою малюнка показали своє бачення проблеми корупції. 

Уся проведена робота має на меті сприяти створенню атмосфери академічної доброчесності, вмінню використати отримані знання в майбутньому для остаточного подолання явища корупції, її негативних руйнівних  наслідків для роботи демократичних інституцій, верховенства права, ефективного функціонування усіх органів влади на шляху до розбудови демократичного, справедливого та заможного українського суспільства.

Олена Круглюк

викладач правознавства