Атестація

Підсумки атестації

Атестація викладачів коледжу-система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності

   28 березня 2022 року відбулося засідання атестаційної комісії Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка.

   У черговій атестації взяли участь 10 викладачів коледжу. Педагогічні працівники протягом атестаційного періоду демонстрували свою педагогічну майстерність колегам на відкритих заняттях; брали участь у обговоренні актуальних освітянських проблем на засіданнях циклових комісій та педагогічних, методичних радах; підвищували фаховий рівень шляхом підвищення кваліфікації в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти та  Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; майстер-класах, онлайн-курсах і тренінгах; публікували у фахових виданнях результати своїх наукових досліджень; брали участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та науково-методичних заходах, а також готували до участі студентів в олімпіадах та конкурсах; працювали над розробкою та удосконаленням навчально-методичних комплексів дисциплін, що викладають.

    Директор коледжу, голова атестаційної комісії Роман Гаврилюк відзначив, що викладачі, які атестувалися, мають належну фахову підготовку, ефективно використовують в роботі інформаційно-комп’ютерні технології, активно впроваджують у освітній процес інноваційні форми та методи навчання, шукають індивідуальний підхід до студентів з різним рівнем базової освіти. Матеріали викладачів коледжу отримали схвальні відгуки, щодо їх успіхів у педагогічній діяльності та високий рівень підготовки до атестації.

Завідувач НМК                           Олена Круглюк

Засідання атестаційної комісії у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка

25 березня 2021 року у коледжі відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії

«Професійна майстерність викладачів коледжу та втілення їх педагогічного досвіду в навчально-виховний процес».

Мета: Обговорення  актуальних проблем навчально-виховного процесу дирекцією коледжу, викладачами, які атестуються, викладачами-методистами. Підвищення професійної   компетентності педагогів, удосконалення науково-методичного рівня підготовки педагогів, стимулювання творчої ініціативи, пошуку та підтримки творчих педагогів, сприяння запровадженню їхніх методичних напрацювань  до освітнього процесу, вивчення та впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду.

Атестація у 2020/2021 навчальному році проходила відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами).

На засіданні розглядалися  портфоліо педагогічних досягнень викладачів, які в міжатестаційний період демонстрували свою педагогічну майстерність колегам на відкритих заняттях, позанавчальних заходах, брали участь у обговоренні актуальних освітянських проблем на засіданнях циклових комісій, працювали над розробкою та удосконаленням навчально–методичних комплексів дисциплін, що викладають, підвищували свій фаховий рівень шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, публікували у фахових виданнях результати власних досліджень, організовували мистецькі виставки.

Голова атестаційної комісії Роман Миколайович Гаврилюк наголосив на тому, що метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників коледжу, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності та якості освітнього процесу в ЗВО.

За результатами діяльності педагогічних працівників атестаційна комісія ухвалила рішення про відповідність займаним посадам 15 педагогічних працівників та відповідно до повноважень присвоїла кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»  2 викладачам.

Крім цього атестаційна комісія порушила клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» 1 педагогічному  працівнику; педагогічних звань «викладач-методист» – 2 педагогам; про відповідність  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» та про відповідність  раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист» -7 педагогам; про відповідність  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» – 3 педагогам.

Успішно проведена організаційна та методична робота атестаційної комісії коледжу забезпечила належний рівень атестації викладачів відповідно до Типового положення. Атестація педагогічних працівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності, гласності, моральної та матеріальної зацікавленості.

Голова атестаційної комісії привітав викладачів з успішною атестацією, подякував за плідну й результативну роботу.

Завідувач НМК коледжу                                              О.І. Круглюк

Про підвищення кваліфікації викладачів

Відповіді на найактуальніші запитання  від  Міністерства освіти і науки України

Принцип накопичувальної системи;

Зміни до порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;

Різні види підвищення кваліфікації  (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, вебінарах, майстер-класах тощо) та  різні форми (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо)

Детальніше – за посиланнями нижче

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства освіти і науки України
06.10.2010 №930

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2010 р. за №1255/18550

Положення

“Атестація педагогів - складова системи удосконалення неперервної освіти педагогічних кадрів”

Завідувач навчально-методичного кабінету Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка
Олена круглюк

Наказ №315 від 19.09.2019

Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу на 2019-2020 н.р.

 

Графік проведення атестації у 2019 -2020 навчальному році

Список педагогічних працівників коледжу,

що атестуються у 2019-2020 н.р.

 

Здолає шлях тільки той, хто йде!

Для викладачів  коледжу атестація –  це чергове стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності, росту майстерності, розвитку творчої ініціативи. Вдалим підсумком роботи є презентації творчих педагогічних надбань 

Відтворити відео

Курси підвищення кваліфікації

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти у 2020 році планує проведення короткострокових курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, майстер-класів, практичних семінарів. Термін навчання залежить від обраного курсу та становить від 8 до 30 годин.  За результатами участі видається сертифікат.

Графік їх проведення ви можете скачати за посиланням на нашому сайті. Свої пропозиції щодо участі подайте в навчально-методичний кабінет до 27 листопада.

Школа професійної адаптації в коледжі

Головною складовою частиною процесу підготовки фахівців є заняття. Воно повинно бути ефективним для педагога, цікавим для студентів, максимально враховувати специфіку кожної навчальної дисципліни.

Відкрите заняття викладача який атестується – це форма педагогічного контролю з метою виявлення рівня професійної компетентності і педагогічної майстерності та подальшого вдосконалення викладацької діяльності і підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.

А ще, відкрите заняття в коледжі викладачів які атестуються, є школою педагогічної майстерності для початкуючих викладачів. Скільки існує процес навчання, стільки педагоги шукають нові методи викладання, пожвавлення аудиторії, її активізації, спонукання до праці на заняттях, до мислення, вміння висловлюватись, відстоювати свою точку зору.

Викладач живопису та рисунка Шийчук Інна Олегівна розробила заняття, структура якого може послугувати початкуючим викладачам коледжу.

 

Міжнародна науково-практична конференція

До уваги викладачів! Представників наукової спільноти запрошують взяти участь у роботі заочної Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства».

Метою її проведення є розгляд проблем та перспектив розвитку науки в сучасних умовах, налагодження співпраці та обміну досвідом між науковцями, студентами та практичними фахівцями різних країн.

Всі учасники отримають електронний збірник матеріалів та сертифікат конференції, який буде розміщено на сайті Міжнародної академії інноваційних технологій (МАІТ).

Інформаційний лист шукайте за посиланням

Досвід минулих років...

Звичайно, зупинятися на досягнутому – не входить у наші плани. Вже завтра у кожного з’являться нові ідеї та творчі задуми, хоч чергова атестація аж через п’ять років…

Завітайте