Нормативно-правові документи

Нормативно-правові документи

статут, ліцензії, сертифікати про акредитацію

Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка – заклад освіти, який здійснює підготовку фахівців за акредитованими освітніми програмами та освітньо-професійними ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) на підставі ліцензій та сертифікатів про акредитацію, які видані у порядку, визначеному законодавством.

Освітні програми:

Освітньо-професійна програма 022 дизайн ⬇

Освітньо-професійна програма 023 культура і мистецтво ⬇

Плани:

Про індивідуальний навчальний план здобувача ⬇

Правила:

Правила призначення академічних стипендій ⬇