Нормативно-правові документи

Нормативно-правові документи

статут, ліцензії, сертифікати про акредитацію

Вижницький коледж прикладного  мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка –  заклад освіти, який здійснює підготовку фахівців  за акредитованими освітніми програмами та освітньо-професійними ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) на підставі ліцензій та сертифікатів про акредитацію, які видані у порядку, визначеному законодавством.

Статут

Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка

Ліцензія

Щодо освітньої діяльності коледжу

Сертифікати

Про акредитацію освітньо-професійної програми Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти