Циклова комісія рисунка, живопису та скульптури

"Намалюйте печиво олівцем – і ви лише передасте його форму, а намалюйте його аквареллю – і у глядачів потечуть слинки. Рисунок – це модель, живопис – цілий світ."
Фелікс Шайнбергер

Ірина РЕБЕНЧУК

викладач рисунка, живопису, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії рисунка, живопису та скульптури

“Коли поєдналися любов і майстерність, можна очікувати на шедевр”

Михайло ГЕНЦАР

викладач живопису, спеціаліст ІІ категорії

“Бачити красу скрізь, навіть там, де її немає”

Марія ГОНЧАРОВА

викладач живопису, спеціаліст

“Простота – найвища досконалість”

Павло ЖАВОРОНКОВ

викладач рисунка, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

“Ні дня без лінії…”

Галина ЗАПОРОЖЕЦЬ

викладач живопису, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

“Від знань – до істинної творчості”

Наталія ПІДЛУЗСЬКА

викладач рисунка, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

“Сила художника в знанні. Творчість без знання – всього лише попелище”

Олеся РУСНАК

викладач рисунка, живопису, спеціаліст вищої категорії

“Навчаючи інших, вчитись самій. В житті все робити з любов’ю. За кожний мій вчинок, щоб діти могли згадати мене добрим словом.”

Андрій СТРУЧИНСЬКИЙ

викладач креслення і перспективи, живопису, спеціаліст ІІ категорії

“Усьому потрібно вчитися. Мистецтво – не виняток”

Віра ФИЖДЕЛЮК

викладач рисунка, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

“Єдиний спосіб зробити щось дуже добре – любити те, що ти робиш”

P1860077 — копия

Інна ШИЙЧУК

викладач рисунка, живопису, спеціаліст вищої категорії

“Якщо ви хочете щастя для дітей, то готуйте їх не для щастя, а для творчої діяльності”

Михайло ШУТУРМА

викладач скульптури, спеціаліст І категорії

“Година роботи навчить більшого, ніж день пояснень”

Циклова комісія рисунка,живопису та скульптури здійснює підготовку студентів в галузі пластичних мистецтв. Відповідно до навчальних планів та профілю діяльності коледжу, викладачі здійснюють академічну підготовку студентів з дисциплін: рисунок, живопис, кольорознавство, пластична анатомія, скульптура, шрифти, креслення та перспектива.

Курс навчальної дисципліни «Рисунок» передбачає вивчення і засвоєння основ рисунка, законів та принципів його побудови, володіння техніками та матеріалами рисунка, формування практичних та професійних навичок в зображенні дійсності в умовах реального середовища художніми засобами: лінії, світлотіні та тону. Опанування рисунка з натури побудовано за принципом послідовного ускладнення завдань: від рисування простих геометричних тіл – до роботи над складними за внутрішньою будовою та зовнішньою пластикою форм (оголена та одягнена фігура людини). Знання внутрішньої конструкції та вміння побачити зв’язок внутрішнього об’єму із зовнішньою формою відіграє вирішальну роль у зображенні, адже конструктивний рисунок – це школа для розвитку уяви та набуття навичок в рисунку, володіючи якими  можна розв’язувати будь-які завдання. Програма навчальної дисципліни «Живопис» передбачає вивчення та засвоєння теоретичних основ живопису та кольорознавства, формування практичних знань та професійних навичок в побудові об’ємно-просторового зображення засобами кольору та тону.В навчанні проводиться принцип послідовності, поступового ускладнення навчальних завдань: від знайомства з основами кольорознавства і технічними прийомами акварелі до живопису об’ємного предмета. Просторовий зв’язок вивчається спочатку на постановці з двох-трьох об’ємних предметів. Поступово навчальні постановки ускладнюються (від зображення натюрмортів до фігури людини), пропонуються різні умови освітлення, складний колористичний лад. Грунтовне вивчення анатомії людини студентами є обов’язковим і становить важливу складову методики викладання рисунка. Основна мета курсу скульптури полягає у формуванні об’ємно-просторового мислення, пластичного трансформування матеріалу; умінні використовувати та пов’язувати набуті, знання і творчі можливості у створенні художнього образу як в скульптурі, так і у роботі з деревом та металом.

Циклова комісія є організатором академічних та творчих виставок студентів, проведення весняних та осінніх пленерів,  методичних переглядів, відкритих занять, майстер-класів, наукових семінарів тощо.

ГАЛЕРЕЯ НАТХНЕННЯ