Етнографічно – краєзнавчий  творчий  проєкт «Gutsulshchyna»

Gutsulshchyna

Ethnological –Local History

 Students`Project

              В умовах входження України до європейського культурного та освітнього простору,  володіння професійно спрямованою іноземною мовою є важливим чинником для досягнення соціальних, академічних та професійних цілей і необхідною складовою підготовки кваліфікованого фахівця будь-якої спеціальності. У зв’язку з цим гостро постає проблема впровадження таких методів навчання, які були б націлені на підвищення мотивації студентів до вивчення мови, зокрема професійної, сприяли б формуванню їхньої іншомовної професійної компетенції, водночас розкривали б їхній потенціал, творчі, інтелектуальні здібності, а також спонукали до самостійності й автономії у навчанні.

            Відомо, що проєктна робота стимулює розвиток навичок самонавчання у студентів  та є засобом реалізації особистісно-орієнтованого навчання, яке спрямоване на розвиток студентів з різним потенціалом до вивчення іноземної мови.

      Участь у творчих проєктах підвищує  мотивацію та  урізноманітнює процес навчання. Це досягається через розвиток внутрішньої мотивації за допомогою перенесення центру процесу навчання з викладача  на студента.

      Саме робота над  країнознавчими проєктами   – це час на формування власне патріотизму, виховання любові до України, як своєї Батьківщини. Розвиток уміння презентувати свою країну у світі, культуру і побут свого народу, святкові обряди і культурні цінності, національні особливості та реалії життя в спілкуванні із зарубіжними ровесниками та гостями набуваються засобами активізації отриманих у попередні роки навичок та умінь.

          Студенти впродовж всього навчання у коледжі, а особливо , при вивченні спецкурсу « Народне мистецтво України»  на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням, усвідомлюють свою приналежність до українського народу, проймаються почуттями поваги до національної історії, культури, традицій, звичаїв.  А набуття соціокультурної компетенції, а саме, здатності  людини усвідомлювати власну культурну приналежність, є актуальною в  сучасних реаліях життя, коли нам, українцям, приходиться  боротися за свою землю, мову та культуру.

       Студенти 3 курсу (спеціалізації: « Дизайн середовища», «Дизайн одягу», «Графічний дизайн»,  «Художня  обробка металу»), на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням,  працювали над  етнографічно – краєзнавчим  творчим  проектом «Gutsulshchyna».  Після завершення вивчення теми «Гуцульське народне мистецтво»  студенти самостійно обрали  теми для створення презентацій, які відображають різні аспекти життя гуцульського краю. Це – географічні та історичні дані про Гуцульщину, традиційні ремесла, одяг, гуцульський діалект, видатні люди, національні страви.

      Учасники проекту збирали  та узагальнювали інформацію і створили власні презентації на англійській мові. Цікавою історичною довідкою про гуцульський край (Historical Background) поділилася Ірина Слепенюк ,  яка розповіла про різні версії походження назви «гуцул» та зазначила , що в часи Австро-Угорської імперії у селищі Селятин працювали філії європейських банків,  а також регулярно  курсував поїзд до Відня та раз на тиждень – до Парижу. Олена Парінова ( “Gutsul Folk Art”) та Нікіта Жовнірчук (“Decorative Applied Art of the Gutsul Region”)  у своїх роботах надали загальну інформацію про гуцульське мистецтво.  Вероніка Якименко представила видатних людей Гуцульщини  (“Famous People of the Gutsul Area “). Цікавий  матеріал  про традиційний  одяг гуцулів Закарпаття представила Анна Урсатій (“Traditional Clothes of Transcarpathia  ). Типусяк Степан обрав тему, пов’язану зі своєю спеціалізацією (Gutsul Jewelry“), в якій розповів про традиційні гуцульські прикраси: згарди, дукати, силянки, черпаги, каблучки. Справжній інтерес викликала презентація Лілії Козлан , присвячена гуцульській говірці (“ Gutsul Dialect “), яку використовували у свої творах М. Черемшина, О. Кобилянська, Ю. Федькович. Ліля назвала  знайомі нам прислів’я : “Work hard – you can eat sweetly” ( “Тяжко працюєш – солодко їж”),  “God puts a ladder up and down“ (“Бог має драбинку і вгору і в долинку “). Про видатних майстрів Гуцульщини  (“Famous Gutsul Masters “) була робота Ватаманюк Олени. Ліля Григорець підготувала презентацію про традиційний гуцульський костюм (Traditional Gutsul Clothes). Типусяк Богдан  розповів про розвинуті ремесла на Гуцульщині (“ Gutsul Crafts “). Шинкарюк Рената обрала тему про гуцульську кераміку (Gutsul Ceramics”), яка, насправді, є унікальним явищем , адже косівську кераміку внесли до спадщини ЮНЕСКО. Цікаву презентацію  про  відомі традиційні гуцульські музичні інструменти , серед них трембіта, відома як найдовший музичний інструмент, підготувала Ірина Кузьміна (“Gutsul Musical Instruments “).У своїх презентаціях Софія  Кузьменюк  (“Clothing of the Gutsuls “) та Софія Григорович  (“ Gutsul National Costume “) представили багаті одягові традиції гуцулів. Гуцульське ткацтво, з його відомими  у  всьому світі джергами (dzhergas) , килимами, веретами, показала Олена Малиш (“Weaving “). “Смачну“ тему (“Gutsul Food”), присвячену традиційній гуцульській їжі, розкрила у своїй роботі Марія Ткачук .

   Студентам було цікаво, що гуцульська лексика, яка повязана з різними аспектами життя , не перекладається на іноземну мову: sardak, brynza, cherpag, chiltse, trembita, postoly, kylym, guslianka, sylianka , kulesha, drymba, keptarbanush, zgardy, gachi, tsymbaly, а звучить автентично, по-гуцульськи, на різних мовах.

   Заглиблення  у краєзнавчий та етнографічний матеріал у процесі роботи  над презентаціями сприяло розширенню  кругозору студентів, їх соціокультурної та іншомовної компетенцій.

Цей студентський проект сприяв розвитку патріотичних почуттів до рідної землі, гордості за її багатогранну культуру й мистецтво та дав можливість всім студентам творчо проявити себе під час вивчення англійської мови за професійним спрямуванням.

Гулей О.Г. – викладач англійської мови, викладач-методист