ІІІ курс. Методика. ОМК

Модуль № 3.

Методика організації та проведення навчального процесу

1) Дата 12.03.2020 р. Заняття № 4. Тема: Підготовка вчителя до уроків.

Література до теми. 1. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих пед. закладів освіти. К.: Вища шк., 2001. – С. 168 – 217. 2. Коновець С.В. Підготовка вчителя образотворчого мистецтва: Методичний посібник. – Рівне, 2002. – С. 3-35.

2) дата 19.03.2020 р. Заняття № 5. Тема: Облік успішності. Література до теми. 1. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих пед. закладів освіти. К.: Вища шк., 2001. – С. 188-201. 2. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. Вибрані твори: У 5-ти т.- Т.3.- С. 167.

 3) дата 26.03.2020 р. Заняття № 6. Тема: Оцінювання учнівських робіт. Література до теми: 1. Кардашов В. М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2007. – 296 с.

4) дата 02.04.2020 р. Заняття № 7. Тема: Кабінет образотворчого мистецтва.

5) дата 02.04.2020 р. Консультація з теми “Кабінет образотворчого мистецтва.”

6) дата 09.04.2020 р. Заняття № 8. Тема: Розробка навчальної теми. Література до теми. 1. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих пед. закладів К.: Вища шк., 2001. – С. 91-99.

7) дата 16.04.2020 р. Заняття № 9. Тема: Складання поурочних планів-конспектів до уроків. Література до теми. 1. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих пед. закладів освіти. К.: Вища шк., 2001. – С. 168 – 217. 2.Педагогічна майстерність: Хрестоматія./ За ред. І. А. Зязюна. – К.: Вища шк., 2006. – С. 399-537

8) дата 23.04.2020 р. Заняття № 10. Тема: Складання поурочних планів-конспектів до уроків (Самостійно обрати тему уроку та розробити план).

9) дата 30.04.2020 р. Заняття № 11. Тема: Складання поурочних планів-конспектів уроків (Згідно попередньо складеного плану розробити поширений конспект уроку).

10) дата 07.05.2020 р. Заняття № 12. Тема: Педагогічний малюнок. Література до теми. 1. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих пед. закладів освіти. К.: Вища шк., 2001. – С. 108 – 117. 2. Рисунок. Учебное пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А.М. Серова. – М.: “Просвещение”, 1975. – С. 259-268