Маркетингові комунікації. Починаємо з теорії…

Вчергове, цього тижня в коледжі відбулося відкрите заняття. Цього разу –  з основ підприємництва та менеджменту (ІV ХТ/ХВ) за темою «Управління маркетингом на підприємстві. Інструменти системи маркетингових комунікацій».

Викладач – Мирослава Загул –  підготувала його таким чином, щоб студенти здобули такі важливі компетентності як абстрактне мислення, аналіз та синтез, здатність до організації і планування, здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях тощо.Студенти активно співпрацювали з викладачем, виконували практичні завдання.

Особливістю саме цього заняття було те, що викладач працювала максимально інтерактивно, поєднуючи різні форми та види навчальної діяльності з використанням мультиборда.

Олена Калинчук

Завідувач навчальної лабораторії