Нормативно-правові документи

Нормативно-правові документи

статут, ліцензії, сертифікати про акредитацію

Вижницький коледж прикладного  мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка –  заклад освіти, який здійснює підготовку фахівців  за акредитованими освітніми програмами та освітньо-професійними ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) на підставі ліцензій та сертифікатів про акредитацію, які видані у порядку, визначеному законодавством.

Правила:

Правила призначення академічних стипендій  ⬇

Колективний договір

між адміністрацією і профспілковим комітетом Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка на 2022-2024 роки

Статут

Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка

Ліцензія

Щодо освітньої діяльності коледжу