Нові зустрічі проекту «Професійне становлення викладачів коледжу». Академічна доброчесність: виклики і можливості

Нові зустрічі проекту «Професійне становлення викладачів коледжу».
Академічна доброчесність: виклики і можливості

      26 березня 2023 р. у Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка відбулася зустріч  в межах проєкту «Професійне становлення викладачів коледжу» на тему «Академічна доброчесність в системі забезпечення якості вищої освіти» за участю членів методичної ради коледжу.

Завідувачка навчально-методичного кабінету Олена Круглюк у своєму виступі наголосила присутнім на дотриманні вимог Закону України «Про освіту», а саме, статті 42, що присвячена дотриманню вимог з академічної доброчесності у закладах освіти та презентувала доповідь «Академічна доброчесність в системі забезпечення якості вищої освіти». Доповідачка зосередила увагу учасників проєкту на правила академічної доброчесності у коледжі, висвітлені у Методичних рекомендаціях з підтримки принципів академічної доброчесності у Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка.

      З етичними принципами щодо написання бакалаврської роботи (змістовно-композиційної структури, порядком оформлення) ознайомила Ольга Фединчук, кандидат мистецтвознавства, завідувачка відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка.

     В ході бесіди здобувачі мали змогу ознайомитись з:

  • етичними, доброчесними, академічними принципами при написанні бакалаврської роботи;
  • змістовно-композиційною структурою-підбором теми, складанням плану, написанням вступу, розділів, висновків;
  • порядком оформлення ілюстрацій, опису ілюстрацій, літератури.

    Відбулася активна дискусія з учасниками проєкту. Заступниця директора коледжу Віра Фижделюк наголосила на важливості дотримання академічної доброчесності в коледжі педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, що передбачає: посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень; дотримання норм законодавства з даного питання.

     За результатами роботи здобувачі вищої освіти та педагогічні працівники розширили коло своїх знань щодо принципів функціонування академічної доброчесності в процесі освітньої діяльності; розглянули основні правила та форми відповідальності за порушення; запропонували шляхи популяризації академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу коледжу.

Завідувачка навчально-методичноним кабінетом                                 Олена Круглюк