Право – мистецтво добра і справедливості

Усе, що пов’язане з юриспруденцією, є елементами творчого мистецького підходу...

Студенти коледжу спільно з викладачами створили відеопродукт, який заставляє замислитися всіх. Сьогодні поширюється процес зближення держав у різних напрямках – права, мистецтва… Підписуються угоди пов’язані з правами дитини, але самі діти є тією категорією населення, яка не може та не має здатності себе захистити. Порушення прав дитини не завжди коріниться в браку любові, а в тому, що важко визнати дитину як самостійну особу. І стоїть проблема – визнання того факту, що діти мають право не лише на догляд, захист, але і участь у прийнятті рішень щодо власної долі. Думка, що саме мистецтво може послугувати людству, а саме найбільш вразливій його категорії – дітям, побутує в мистецькому середовищі коледжу давно. Соціальна сутність мистецтва, перш за все, виявляється в його меті та предметі. Метою мистецтва є вдосконалення людини та суспільства, в якому ця людина існує. Поступово суспільство навчилося використовувати потужну діючу силу мистецтва в найрізноманітніших цілях, іноді далеких від його естетичної природи. Великою прерогативою літератури й музики, театру й живопису виступає їхня здатність розкривати і досліджувати внутрішній світ людини. Мистецтво безпосередньо контактує з емоціями особистості – найбільш рухливою і пластичною сферою її психіки. Воно може сягати найпотаємніших куточків людської душі, хвилювати і робити людину щасливою й величною. За його допомогою людина здатна сприймати світ у всьому його багатстві й різноманітті. Мистецтво – це завжди розповідь про людину, для людини та в ім’я людини. Це – хранитель цілісності особистості, гарант цілісності культури  та життєвого досвіду людства. Саме в цьому – його всесвітньо-історичне призначення. Мистецтво виконує  інформаційно-комунікативну  функцію (повідомлення та спілкування).  Мистецтво розглядається як своєрідний канал зв’язку, як знакова система, що несе інформацію. При цьому, інформаційні можливості художньої мови виявляються значно ширшими, бо мова мистецтва метафорична, емоційно сильніша, ніж розмовна. Мистецький образ є вираженням думки і його можна використовувати, досліджуючи правову поведінку: інсценівка поведінки, слідчий експеримент (особливо за участю дітей).

 Діти, які пережили травму,  не завжди можуть вербально висловити свої побоювання. А чому б не надати дітям       право виразити побоювання в невербальній формі. Студенти Вижницького коледжу переконані, що мистецтво може послугувати людству у великій справі – справі захисту прав дитини, що видно в сюжеті міні-фільму «Мистецька форма вираження в правовому полі».

         Використання мистецької форми  як засобу пошуку та передання інформації забирає більше часу, але згідно Міжнародних договорів має право на існування. Головним об’єктом  мистецтва є людина.  «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (Конституція України, Ст. 3).

Олена Круглюк, завідувач навчально-методичного кабінету