«Якщо ми будемо навчати наших дітей так, як навчали вчора ми вкрадемо у них майбутнє…» Джон Дьюі

У Вижницькому коледжі прикладного мистецтва відбулася педагогічна рада, де слухали питання  «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації практичної підготовки майбутніх фахівців спеціалізації: “Образотворче мистецтво та креслення” у контексті компетентісного підходу  до організації сучасного освітнього процесу»

До розкриття доволі актуального і обширного питання викладачі  підійшли нетрадиційно. Питання  розділили на аспекти і намагалися розкрити з
кількох сторін, щоб виявити та зрозуміти стан підготовки і знайти реальні шляхи
підвищення якості практичної підготовки майбутніх вчителів через використання
інформаційно комунікаційних технологій в контексті сучасного освітнього
процесу. Робота була запропонована за таким планом:

  1. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі.
  2. Інформаційно-комунікаційні технології в практиці роботи викладачів спеціалізації.
  3. Психологічні аспекти використання ІКТ в навчальному процесі.
  4. Застосування компетенцій, здобутих у навчальному процесі під час проходження педагогічної практики.
  5. Шляхи підвищення мотивації викладачів до використання ІКТ.

В результаті обговорення питання стало зрозуміло, що застосування сучасних
інформаційних технологій у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких
тенденцій розвитку освітнього процесу. В останні роки комп’ютерна техніка й
інші засоби інформаційних технологій є вимогою і повинні використовуватися при
вивченні більшості навчальних предметів, не винятком є мистецькі дисципліни.
Тому ми з вами маємо готувати спеціалістів, які володіють сукупністю знань, умінь і навичок, а також вмінням оперативно знаходити, опрацьовувати подавати інформацію.